Polnet

www.polnet.poznan.pl

Utrata lub uszkodzenie kolczyka

Duplikaty kolczyków

W przypadku uszkodzenia lub zagubienia przez zwierzę kolczyka, konieczne jest niezwłoczne złożenie przez posiadacza wniosku o wydanie duplikatu. Wniosek składa się w biurze powiatowym Agencji, na formularzu udostępnionym przez ARiMR. Duplikaty kolczyków posiadacz zwierząt zamawia u dostawcy wybranego z listy dostawców prowadzonej przez ARiMR.

Na duplikacie kolczyka znajdują się identyczne dane, które były umieszczone na utraconym lub uszkodzonym kolczyku, a ponadto cyfra rzymska oznaczająca kolejny numer duplikatu.

W przypadku utraty lub uszkodzenia kolczyka, którym oznakowane było zwierzę kupione z kraju będącego członkiem UE, Agencja wydaje duplikat tego kolczyka, na którym znajduje się numer identyfikacyjny zwierzęcia nadany w kraju, w którym zwierzę zostało kupione, oraz cyfra rzymska oznaczająca kolejny numer duplikatu wydanego w Rzeczpospolitej Polskiej.

Zgodnie z obowiązującym prawem, oznakowanie bydła, owiec, kóz i świń jest obowiązkiem posiadacza zwierzęcia, który ponosi koszty z tym związane. Rolnik sam decyduje o tym, kto kolczykuje jego zwierzęta.

Źródło: www.arimr.gov.pl62-300 Września, Psary Małe ul.Nekielska 11G, tel. (61) 628 04 80, (61) 628 04 80, e-mail: kolczyki@polnet-kolczyki.pl | Polityka prywatności